Wszystkie podejmowane działania w Spółce mają jeden cel – możliwość zaoferowania Państwu gliny doskonale przygotowanej do produkcji najwyższej jakości ceramiki. 

Obecnie produkcja surowca odbywa w dwóch oddziałach górniczych: „Zebrzydowa-Zachód” w miejscowości Zielonka oraz „Janina” w Suszkach. Zakłady oferują gliny białowypalające i kamionkowe dostosowane do potrzeb wymagających klientów, z kartami których można zapoznać się w poniższych zakładkach.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Sławomir Grzesiak
Prezes Zarządu „EKOCERAMIKA” Sp. z o.o.

O nas

„Ekoceramika” Spółka z o.o. jest spółką z sektora branży górniczej, zajmującą się wydobywaniem glin i przeróbką surowców ceramicznych oraz produkcją piasku. Powstała w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego posiadającego ponad czterdziestoletnią tradycję. 

Jako jeden z głównych producentów glin ceramicznych w Polsce funkcjonuje od października 2000 roku. Sprawne zarządzanie i dynamiczne działania rynkowe umożliwiły szybki rozwój Spółki. Efektem zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem był znaczny przyrost potencjału wytwórczego, co umożliwiło podjęcie wzmożonych działań inwestycyjnych.

Nasza misja

Podstawowym celem Spółki jest budowanie znaczenia firmy jako krajowego lidera produkcji gliny poprzez ciągłe doskonalenie umiejętności i metod pracy zapewniających optymalną jakość wyrobów przy minimalizacji negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.

Polityka Zintegrowanego
Systemu Zarządzania

Działając w branży, w której batalię o klienta wygrywa wysoka jakość oferowanego surowca spełniającego oczekiwania i potrzeby Klientów w sposób zapewniający ochronę środowiska, Spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodny z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. 

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem jest wyrazem zaangażowania całej organizacji w ciągłe doskonalenie funkcjonowania spółki, zagwarantowanie wysokiej i powtarzalnej jakości produkowanej gliny oraz wdrożenie działań zapewniających ochronę środowiska. Staramy się ciągle doskonalić procesy technologiczne i metody pracy nastawione na jakość oferowanych produktów oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.

ceramika z gliny ekoceramika

Stawiamy sobie za priorytet:

  • identyfikację, zrozumienie i spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów,
  • racjonalną gospodarkę zasobami potrzebnymi do produkcji,
  • zredukowanie do koniecznego minimum negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne,
  • podnoszenie efektywności prowadzonych procesów poprzez ciągłe doskonalenie systemu i metod zarządzania;
  • uwzględnienie roli pracowników i ich świadome zaangażowanie w produkcję.

Produkty

Wzbogacona glina JANINA jest gliną jasno wypalającą się o charakterze kaolinitowo- illitowym, plastyczną cechująca się niską zawartością tlenków barwiących. Na podstawie parametrów ceramicznych i chemicznych glina JANINA znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle ceramicznym także z powodzeniem można ją stosować do wyrobów szkliwionych szkliwem kolorowym lub kryjącym, a w połączeniu z surowcami bardziej szlachetnymi nawet do wyrobów jasnych. Glina JANINA znana jest ze swoich unikalnych własności reologicznych i formierskich. Obecnie glina JANINA znajduje liczne i szerokie zastosowanie. Do najważniejszych produktów z jej udziałem należą: płytki ścienne, podłogowe, wyroby sanitarne, porcelit stołowy, kafle piecowe, szkliwa, wyroby garncarskie oraz w mniejszym stopniu porcelana elektrotechniczna i wypełniacze.

 

Glina kamionkowa STANDARD II S z okresu trzeciorzędu ze złoża „Zebrzydowa-Zachód” jest tradycyjnym surowcem do produkcji płytek podłogowych, ściennych, do wyrobów garncarskich i kafli piecowych. Skład mineralny stanowią minerały z grupy kaolinitu i illitu, minerały mieszanopakietowe typu illit-smektyt oraz kwarc. Iły ze złoża „Zebrzydowa-Zachód” należą do glin bardzo plastycznych i wytrzymałych na zginanie , które ulegają intensywnemu spiekaniu, co skutkuje między innymi niską nasiąkliwością.

 

Złoże piaskowców ilastych stanowiące osady górnej kredy jest źródłem pozyskania piasków przemysłowych. W procesie wzbogacania gliny produkowany jest piasek charakteryzujący się drobnoziarnistą granulacją (frakcja główna 0,1-0,5) oraz niską zawartością tlenków barwiących . Piaski wysokiej jakości (wilgotne i suszone) wytwarzane przez zakład, znalazły zastosowanie w chemii budowlanej, budownictwie do produkcji klejów do glazury i styropianu, do tynków szlachetnych i tradycyjnych, do mas ceramicznych oraz w przemyśle odlewniczym.

 

Kontakt

EKOCERAMIKA Spółka z o.o.
Prezes Zarządu Spółki
Dział Handlowy
Dział Kadr

Spółka jest beneficjantem środków pomocowych otrzymanych w ramach projektu: „Dotacje na kapitał obrotowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów operacyjnych”. Celem projektu było wsparcie przedsiębiorcy w zakresie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona został na podstawie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr SA.57015 (2020/N). Założony efekt rzeczowy, to niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja. Cel zrealizowany i działalność nadal jest prowadzona.
Wartość Projektu wynosi 191.255,34 PLN. Wkład EFRR wynosi 191.255,34 PLN.