Piasek suszony (PDF)
Piasek płukany (PDF)

Złoże piaskowców ilastych stanowiące osady górnej kredy jest źródłem pozyskania piasków przemysłowych. W procesie wzbogacania gliny produkowany jest piasek charakteryzujący się drobnoziarnistą granulacją (frakcja główna 0,1-0,5) oraz niską zawartością tlenków barwiących . Piaski wysokiej jakości (wilgotne i suszone) wytwarzane przez zakład, znalazły zastosowanie w chemii budowlanej, budownictwie do produkcji klejów do glazury i styropianu, do tynków szlachetnych i tradycyjnych, do mas ceramicznych oraz w przemyśle odlewniczym.

POIR