Karta surowcowa (PDF)

Glina kamionkowa STANDARD II S z okresu trzeciorzędu ze złoża „Zebrzydowa-Zachód” jest tradycyjnym surowcem do produkcji płytek podłogowych, ściennych, do wyrobów garncarskich i kafli piecowych. Skład mineralny stanowią minerały z grupy kaolinitu i illitu, minerały mieszanopakietowe typu illit-smektyt oraz kwarc. Iły ze złoża „Zebrzydowa-Zachód” należą do glin bardzo plastycznych i wytrzymałych na zginanie , które ulegają intensywnemu spiekaniu, co skutkuje między innymi niską nasiąkliwością.

POIR