Karta surowcowa (PDF)

Wzbogacona glina JANINA jest gliną jasno wypalającą się o charakterze kaolinitowo- illitowym, plastyczną cechująca się niską zawartością tlenków barwiących. Na podstawie parametrów ceramicznych i chemicznych glina JANINA znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle ceramicznym także z powodzeniem można ją stosować do wyrobów szkliwionych szkliwem kolorowym lub kryjącym, a w połączeniu z surowcami bardziej szlachetnymi nawet do wyrobów jasnych. Glina JANINA znana jest ze swoich unikalnych własności reologicznych i formierskich. Obecnie glina JANINA znajduje liczne i szerokie zastosowanie. Do najważniejszych produktów z jej udziałem należą: płytki ścienne, podłogowe, wyroby sanitarne, porcelit stołowy, kafle piecowe, szkliwa, wyroby garncarskie oraz w mniejszym stopniu porcelana elektrotechniczna i wypełniacze.

POIR