Systematycznie podnosimy świadomość środowiskową i jakościową zatrudnionych pracowników poprzez szkolenia i akcje informacyjne. Staramy się ciągle doskonalić procesy technologiczne i metody pracy nastawione na redukcję odpadów i zapobieganie zanieczyszczeniom. Staramy się zapewnić właściwy przepływ informacji wewnątrz jak i na zewnątrz Spółki.

Zarząd Spółki „Ekoceramika”

Spółka jest beneficjantem środków pomocowych otrzymanych w ramach projektu: „Dotacje na kapitał obrotowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów operacyjnych”.
Celem projektu było wsparcie przedsiębiorcy w zakresie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona został na podstawie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr SA.57015 (2020/N).
Założony efekt rzeczowy, to niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja. Cel zrealizowany i działalność nadal jest prowadzona.
Wartość Projektu wynosi 191.255,34 PLN.
Wkład EFRR wynosi 191.255,34 PLN.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

POIR