Systematycznie podnosimy świadomość środowiskową i jakościową zatrudnionych pracowników poprzez szkolenia i akcje informacyjne. Staramy się ciągle doskonalić procesy technologiczne i metody pracy nastawione na redukcję odpadów i zapobieganie zanieczyszczeniom. Staramy się zapewnić właściwy przepływ informacji wewnątrz jak i na zewnątrz Spółki.
Zarząd Spółki „Ekoceramika”

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

POIR