Stawiamy sobie za priorytet:

  • pełną identyfikację i przestrzeganie wymagań prawnych i innych wymagań w odniesieniu do występujących aspektów środowiskowych,
  • pełną identyfikację wymagań klientów,
  • racjonalną gospodarkę zasobami potrzebnymi do produkcji,
  • zredukowanie do koniecznego minimum negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne,
  • nadzorowanie wpływów na środowisko bieżącej i przyszłej działalności Spółki,
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • zapewnienie niezbędnych zasobów dla skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

POIR