Będąc Spółką z sektora branży górniczej, zajmującą się wydobywaniem glin i przeróbką surowców ceramicznych oraz produkcją piasku suszonego, uznającą swoją współodpowiedzialność za stan otaczającego nas środowiska stawiamy za swój cel osiągnięcie i utrzymywanie wysokiego standardu działań zapewniający ochronę środowiska we wszystkich aspektach działalności Spółki, przy jednoczesnym identyfikowaniu i dążeniu do spełnienia wymagań naszych Klientów. Przyjęte cele realizujemy między innymi drogą ciągłego doskonalenia umiejętności i metod pracy zapewniających optymalną jakość wyrobów przy minimalizacji negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

POIR