Misja Spółki „Ekoceramika"

Misją Spółki „Ekoceramika” jest dostarczanie glin o najwyższej jakości spełniających oczekiwania i potrzeby Klientów w sposób zapewniający ochronę środowiska naturalnego we wszystkich aspektach działalności firmy. Przyjętą misję Spółka realizuje drogą ciągłego doskonalenia umiejętności i metod pracy zapewniających jakość i ochronę środowiska. Dla zapewnienia skutecznego wypełnienia zadeklarowanej misji Spółka ustanowiła, udokumentowała, wdrożyła, utrzymuje i ciągle doskonali System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodny z normami ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

POIR